عکس داوران انتخابی تیم ملی جهت اعزام به جنت بلژیک

 

 

ازراست به چپ:

1-استادکاظم خضری2-محسن سلیمانی3-عباسی3/1-مرتضی اشتری 4 -استادکامران داودی

5-سید حمیدرضا هاشمی کوچکسرایی6-طاهرعلوی

من و کمال تشکر در رستوران جنب خانه ژیمناستیک ایران-تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 46 بازدید