جلسه معارفه رئیس هئیت ژیمناستیک شهرستان گرگان + عکس

جلسه معارفه آقای حسینی

رئیس هئیت ژیمناستیک شهرستان گرگان

به میزبانی آقای طهماسبی رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان

1388

عملکردها به ترتیب:

1- برقراری جلسه آشنایی با تمامی اعضای هیئت

2-معرفی مسئولین کمیته ها

3-برگزارکردن یکدوره مسابقه داخلی جهت کلاسه بندی مربیان

4-تعیین ساعات تمرین کلاسهای کلوپی

5-تعیین ساعات تمرین کلاس قهرمانی هر روزبرای اولین بار در سی سال گذشته

6-اعزام تیم ایروبیک ژیمناستیک گرگان به عنوان نماینده استان گلستان به مسابقات کشوری برای اولین بار

7-ایجاد دفتر هیئت برای شهرستان برای اولین بار

8-اعزام تیم به مسابقات سطحبندی استان

9-کسب مدال و انتخاب ژیمناستهای گرگانی درتیم استان در زمان مدیریت ایشان

10-کسب مدال کشوری ژیمناست گرگانی در زمان مدیریت ایشان بعداز20سال

11-پیگیری مجدانه ایشان برای ساخت خانه ژیمناستیک گرگان ، گرفتن زمین و زدن کلنگ ساخت آن

12-اجاره سالن پارک چاله باغ از شهرداری برای برگزاری کلاسهای ژیمناستیک

 

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید