گزارش مصور دور آخر لیگ 90 ژیمناستیک ایرانازراست به چپ:
1- اسماعیل رسا 2-محمودعباسی3-شریفی4-موسوی5-ایوب خضری

ازراست به چپ:
1-کامران داودی 2-3-4-5-مصطفی مسعودیان6-

ازراست به چپ:
1-امامی2-مهدوی3-ناصرگلچین4-5-علیرضاکاسه گر6-کاظم خضری

ازراست به چپ:
1-خوش طینت2-؟3-جودی4-رزمجو5-6-7-احمد ابری8-9-10-11-12-فریدون کوچکی

ازراست به چپ:
7-حمیدقربانی

ازراست به چپ:
1- 2-نویدقوینلی3-امیراعظمی 4- ؟ 5- ؟ 6- احسان خدادادی7- ؟ 8-رضافدایی9-محسن خسروی
10-مهدی اسدیان11-یونس ضیغمیایستاده ازراست به چپ:
1-پزشک2-3-؟4-؟5-6-علی عرفانیان7-8-9-10-11-12-حاج علی خسروی
نشسته ازراست به چپ:
13- بچه14-15-بچه16-17-18-19ازراست به چپ:
1-هادی خناری نژاد2-محمودعباسی3-احسان خدادادی

2-محمدرمضانیانپور

ازراست به چپ:
1-عباسی2-جوادخرسندل3-حسن میرقائمی

سکوی حرکات زمینی:

سکوی خرک حلقه
1-سعیدرضا کیخا 2- ؟ 3- ؟

سکوی دارحلقه ازراست به چپ:
1- 2- 3- 4-حسام الدین نواب5- 6- 7- 8- 9-حامد اخوان 10- ؟ 11-ایرج رشدی12-شاهرخ نور

سکوی پرش خرک
اول-محمد رمضانیانپور2-غایب 3-امیر اعظمی

سکوی بارفیکس
1-ضیغمی2-سکاکی3-کیخا4-محمد آذری5-حمید بخشایی

سکوی تیمی
1-تیم شهید نقی پناهی گنبد2-خوزستان3-ارومیه

جشن قهرمانیازراست به چپ:
1-عاشورمحمد چرکزی استادو مربی بنده 2-سعید مرادی3-حاج علی خسروی4-جعفردرویش زاده5-محمودعباسی6-علی عرفانیان

تیم اول شهید نقی پناهی گنبد

تیم دوم همراه اول خوزستان

تیم سوم ارومیه


آستان مقدس امام زادگان :
1-محمدبن زیدبن الحسن ع و2-محمدبن جعفرصادق ع
معروف به آق امام آزادشهر
ازراست به چپ:
1-محمد اصغریآبشار شیرآباد خان ببین

سالن ژیمناستیک گرگان

جنگل چهل چای مینودشت

جنگل چهل چای مینودشت 

جنگل چهل چای مینودشت 

جنگل چهل چای مینودشت

نفر2ایستاده ازراست حبیبنوظهوری

نفر2نشسته ازراست جلال الدین پشمن

چل چای

آلاچیق جنگل چل چای

1-منوچهر کاکاوند2-حسین باجیوند

 

جلسه داوران

جلسه داوران  

 

جلسه داوران  

صبحانه درهتل مینودشت

ازراست1-؟ 2-حمیدهاشمی 3-امید شیخ احمدی

صبحانه درهتل مینودشت

ازراست1-محسن سلیمانی2-سید حسن یاوری3-محمودعباسی 

مدیرکل استان گلستان آقای پاشا

ازراست

1-غلامرضا حقیقت فر مربی واستاد محمود عباسی2-مهندس حامد اخوان مسئول لیگ

آرش شیخ ملکی

از راست

1-ابراهیم غفاری2-سعیدمرادی3-آرش شیخ ملکی4-عباسی5-غلامرضا حقیقت فر

 

راست آقای جعفر درویش زاده سرپرست فدراسیون

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
فریبا موحدی

حقیقتا شایسته این تجلیل می باشید.امیدوارم شما را در مراحل بالاتر ببینم.موفق باشید