چکیده های مفید ورزشی

بررسی مکانیکی بار فیکس

حرکت فلکشن و اکستنشن (تاشدن و بازشدن) مفصل آرنج در سطح موازى با سطح ساجیتال (سهمی) بخوبى در حرکت کشش بدن به بالاى بارفیکس دیده مى‌شود، و چنانچه این حرکت به طور متناوب و پشت سرهم انجام گردد یکى از آزمون‌هاى مناسب جهت سنجش قدرت عضلات ناحیه مفصل شانه و کمربند شانه مى‌باشد.

                                      فلکشن افقى استخوان بازو

این حرکت که از حالت افقى دست در کنار بدن (آبداکشن ۹۰ درجهٔ بازو) به حالت افقى دست در جلوى بدن مى‌رسد توسط عضلات سینه‌اى بزرگ، بخش قدامى دالی، غرابى بازویى و سر کوتاه عضلهٔ دو سر بازویى انجام مى‌گردد. و چون آرنج در حالت کشیده (اکستنشن) مى‌باشد استخوان کتف نیز دور مى‌گردد و عضلات دندانه‌اى قدامى و سینه‌اى کوچک وارد عمل مى‌شوند. نمونهٔ این حرکت در ورزش‌ها در پرتاب دیسک است و پرتاب‌کنندهٔ دیسک به تقویت عضلات فوق‌الذکر نیازمند مى‌باشد

تفاوت شتاب شعاعی با شتاب زاویه ای

وقتی چیزی حول یک مرکز می چرخد ممکن است یک یا دونوع (و یا بیشتر) شتاب پیدا کند.

سرعت

سرعت، یک اندازه گیری برداری، از مقدار و جهت جابجایی است. مقدار مطلق(scalar) بزرگی سرعت، تندی نامیده می‌شود. سرعت را همچنین می توان بصورت نرخ تغییر جابجاییتعریف نمود.

گشتاور یعنی چه؟

حاصلضرب برداری نیروی وارد بر یک جسم از نقطه اثر نیرو تا

نقطه ای که جسم بر اثر همین نیرو دوران میکند گشتاور یا تورک(Turaqe) نام دارد.

دینامیک حرکت (MOtion Dynamics)

دینامیک از واژه لاتین به معنی حرکت شناسی گرفته شده است. و در مکانیک کلاسیک بررسی دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطه می‌باشد

بیومکانیک اجرای شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست های مرد نخبه

شوت جفت یکی از مهم ترین راه های کسب امتیاز در بازی بسکتبال است. لذا، شناسایی عوامل موثر بر موفقیت شوت جفت مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی بیومکانیک اجرای شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست های مرد نخبه بود. در این تحقیق شش نفر از بهترین شوت زن های سوپرلیگ با میانگین سنی 23.33±3.04 سال، قد 18967±2.21 سانتی متر، وزن 84±5.58 کیلوگرم، و سابقه بازی 10±2.5 سال شرکت داشتند. هشت مارکر روی نشانگرهای آناتومیکی (برجستگی های استخوانی) ویژه آزمودنی ها نصب و از آن ها خواسته شد از دو مسافت 4.25 متر و 6.25 متر شوت جفت ارسال دارند. اطلاعات کینماتیکی (زاویه مفاصل، دیاگرم زاویه به زاویه) و کینتیکی (جا به جایی و محل قرارگیری مرکز فشار) مربوط به شوت های موفق و ناموفق با استفاده از دو دوربین فیلمبرداری و صفحه نیرو ثبت و پردازش شد. برای تجزیه و تحلیل آماری بین دو اجرای موفق و ناموفق آزمون ناپارامتری ویلکاکسون و مدل رگرسیون لجستیک در سطح (P£0.05) به کار رفت. در شوت جفت دو امتیازی اختلاف بین میانگین زوایای مفاصل در شوت موفق و ناموفق به ترتیب در مفاصل مچ پا، مچ دست، و ران و در شوت جفت سه امتیازی در مفاصل ران و مچ پا معنادار بود.

 نتایج به دست آمده نشان داد تغییرات زاویه ای مفاصل در لحظه رهایی و موقعیت قرارگیری مرکز فشار در وضعیت خمیدگی بر نتیجه شوت جفت تاثیر دارند.

سازگاری عصب وعضله در شرایط مختلف

یک سیستم عصبی -عضلانی ,اسکلتی باید با هم کار کنند و با هم یک ارتباط مناسب و سالم و کنترل شده ای داشته باشند. هر امری که در این واحدها یک حالت غیر طبیعی ایجاد  کند و سیستم مغزی نخاعی روی آن عمل نکند ,عضله دچار کوتاهی واسپاسم می گردد و در سیستم اسشتخوانی نیز اشکالاتی وارد می گردد.در یک طرف نیروی فشاری زیاد و درطرف دیگر نیروی کششی بیشتر تولید می گردد.و برای اینکه عضلات در حالت طبیعی باشند وکنترل عصبی مناسب داشته باشند باید انعطاف داشته باشند تا از آسیب به بافتهای غیر انقباضی جلوگیری گردد و دامنه حرکتی کاهش پیدا نکند.چون کاهش دامنه حرکتی باعث آسیب دیدگی می گردد.

دوک عضلانی

دوک عضلانی (به انگلیسی: Muscle spindle) بخشی در داخل عضله اسکلتی است که حاوی کپسولی از بافت همبند بوده و هر یک از آنها در ساختمان خود حاوی دو الی ده فیبر عضلانی کوچک و نازک هستند.به فیبرهای خارج دوک عضلانی،فیبرهای خارج دوکی گفته می شود و فیبرهای دوک عضلانی را،فیبرهای داخل دوکیمی گویند.تعداد دوک های عضلانی در انواع عضلات بدن متفاوت است.در برخی از عضلات ممکن است تعداد آنها به چند صد عدد برسد.طول دوک های عضلانی کم بوده(مثلا یک سانتی متر یا کمتر)،بنابراین فیبرهای دوک عضلانی برخلاف فیبرهای عضله اسکلتی(فیبرهای خارج دوکی)کوچک هستند.هر دوک عضلانی در دو ناحیه انتهایی نوک تیز بوده و به اپی میوزیوم فیبرهای خارج دوکی (عضله اسکلتی)اتصال دارند.

پی یاخته (نورون)

بافت عصبی و اعصاب ومراکز عصبی از یاخته های ویژه ای به نام پی یاخته ها (Neuron) تشکیل شده‌اند به عبارت دیگر پی یاخته واحد ساختمانی بافت عصبی است. در همه ی نورون ها سه بخش متمایز وجود دارد . این سه بخش عبارتنداز : جسم یاخته ای و افزونه های یاخته ای که شامل آسه ها (اکسونها) و دارینه ها (دندریتها) می باشد. دارینه ها رشته های عصبی شاخه شاخه ای هستند که کوتاه می باشند و از جسم یاخته ای هر پی یاخته بیرون میزنند .

کوه گرفتگی و راه مقابله با آن

 از( پا ۱۱۵۰۰ – ۵۰۰۰ ) ۳۰۰۰ – ۱۵۰۰ متر را ارتفاع بلند

         از( پا۱۸۰۰۰ – ۱۱۵۰۰) ۵۵۰۰ – ۳۰۰۰ متر را ارتفاع خیلی بلند

         از( پا۱۸۰۰۰ ) ۵۵۰۰  متربه بالا را ارتفاع نهائی می نامیم.

اصل اساسی صعود به این ارتفاعات هم هوائی می باشد.چنانچه هم هوائی خوب انجام شود مشکلی در صعود نخواهیم داشت.گرچه ممکن است کوه زدگی در ارتفاع حتی ۲۵۰۰ متری و یا کمتر نیز اتفاق بیفتد ولی غالبا‌ً این مشکل از ارتفاع ۳۰۰۰ به بالا عارض می گردد.

 

پدیده هم هوائی عبارت است از” تطابق بدن با کمبود اکسیژن ، که در ارتفاعات با آن رو به رو هستیم. “

حرکات ورزشی جهت بهبود دردهای عضلانی

دردهای عضلانی و انجام حرکات ورزشی
 
 مطالعات اخیر نشان می‌دهند که افراد می‌توانند از منافع شرکت کردن در ورزشهای هوازی بهره‌ی زیادی ببرند. ورزشهای هوازی یا ایروبیک شامل فعالیتهایی است که موجب افزایش تعداد ضربان قلب شده و ضربان را در مدت زمان طولانی بالا نگه می‌دارد. معمولاً ۲۰ تا ۳۰ دقیقه ورزش هوازی توصیه می‌شود.

نقش ورزش در جلوگیری از پوکی استخوان

پوکی استخوان (که به معنای نازک و ضعیف شدن استخوان ها است) نگرانی اصلی اکثر خانم ها در سنین یائسگی است. از این رو لازم است پیشگیری را مدت ها پیش از یائسگی شروع کنیم. صرف نظر از کلسیم و ویتامین D کافی، ورزش مهمترین عامل پیشگیری از پوکی استخوان به شمار می رود.

لیپیدها

   لیپیدها گروهی از ترکیبات بیولوژیکی محلول در حلال های آلی هستند.عمده  لیپیدها اسیدهای چرب،تری گلیسیریدها (ترایسیل گلیسرول ها)،فسفولیپیدها،گلیکولیپیدها (اسفنگولیپیدها)،استرول ها و دیگر ترکیبات مشابه همچون پرینوید ها،ویتامین های محلول در چربی و موم ها هستند که هر کدام از آنها از تعدادی زیادی زیر مجموعه تشکیل شده اند.به طوری که می توان گفت بیش از 1000 ترکیب مختلف در علم شیمی موجود است که می توان آنها را جزو خانواده  لیپیدها به حساب آورد.

استقامت

تداوم انرژی و خستگی دیر رس مهمترین عامل برای پیروزی است. استقامت جزء مهمترین فاکتورهای آمادگی جسمانی بوده و زیر بنای اکثر فعالیت های ورزشی است. تاب و تحمل بدن در فعالیت های سخت و به تأخیر انداختن خستگی نشان دهنده استقامت بالا می باشد. اما بیاد داشته باشید که تنها توانایی فرد در اجرای فعالیت طولانی شاخص استقامت نمی تواند باشد، برگشت به حالت اولیه سریع پس از فعالیت نیز اهمیت فراوانی دارد. استقامت در لغت به معنی پایداری و مقاومت است و آن حدی برای تعادل و عدم افراط و تفریط می باشد.

 

 
 

/ 0 نظر / 18 بازدید