انتخاب ژیمناست گرگانی در لیست ده نفر برتر نوجوانان ایران

 

رضا پهلوان زاده

محمد رضا خسرونژاد

سید رضا میر محمدی ( مازندران )

محمد مرادی ( گلستان )

سید محمد شفیعی ( تهران )

سید سامان صادقی ( مازندران )

ابوالفضل دلاور ( مازندران )

مجتبی زابلی ( یزد )

مهدی الفتی ( گلستان )گرگان

محمد رضا وطن دوست ( تهران )

/ 0 نظر / 26 بازدید