ژیمناستیک هنری Artistic Gymnastic
اولین مدرس و داور بین المللی ژیمناستیک گلستان first Teacher and International Judge Artistic Gymnastic from i.r.iran- golestan
صفحات وبلاگ
نویسنده: محمود عباسی Mahmoud Abbasi - ۱۳٩٢/۱٢/٢

تنظیم برنامه مسابقاتی به درخواست هیئت ژیمناستیک استان گلستان

جهت برگزاری مسابقات پایان سال 1392 استان گلستان

توسط محمود عباسی


برنامه اجباری مسابقات ژیمناستیک

گروه سنی7 تا 9سال استان گلستان

حرکات زمینی :

مسیراول :

نیم پشتک(۲نمره) افت روی دستها سپس رفتن به پاز180(۱نمره)

بلند شدن وبا ریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر دوم :

شیرجه ( بدن راست یا کمرقوس) غلت(۱نمره)

سپس 2گام(۱نمره) بلند و اجرای قیچی(۱نمره)

فرشته تعادلی2ثانیه مکث(۱نمره) سپس باریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر سوم :

جک پاباز (۱نمره)فرود سپس پرش 1 دور چرخیدن(1بطر) (۱نمره) سپس باریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر چهارم :

انجام حرکت پیچ پرش (۱نمره) فرود سپس احترام

بارم ۱۰

خرک گرد(قارچ) :

اجرای 5 جفتی فرود احترام

هر جفتی ۲ نمره

بارم ۱۰

پرش از خرک :

اجرای حرکت بالانس برگشت و با پشت افتادن برروی تشک همسطح

ارتفاع خرک مطبق بین 60 تا 80 سانتی متر

 بارم ۱۰

برنامه اجباری مسابقات ژیمناستیک

گروه سنی9 تا 12سال استان گلستان

حرکات زمینی :

مسیراول :

پیچ (۵/۰نمره) نیم وارو (۱نمر ه) پرش کمرقوس(۵/۰نمره) فرود سپس باریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگر پیست

مسیر دوم :

پشتک جمع(۱.۵نمره) افت روی دستها سپس پاباز180مکث آزاد(۱نمره)

از پاباز اجرای حرکت پرس بالانس 1ثانیه مکث(۱نمره)

با ریتم دلخواه رفتن به گوشه دیگرپیست

مسیر سوم :

اجرای حرکت عرب(۱نمره) سپس برداشتن 2 گام بلند(۱نمره) رفتن  به گوشه دیگرپیست

مسیر چهارم :

تعادلی پهلو2ثانیه مکث(۱نمره) و سپس اجرای حرکت پیچ وارو جمع(۱.۵نمره) یا باز احترام

بارم ۱۰

خرک گرد(قارچ) :

اجرای 10 جفتی فرود احترام

هرجفتی ۱نمره

بارم۱۰

پرش ازخرک :

اجرای حرکت بالانس برگشت

ارتفاع بالای 110سانتی متر

بارم ۱۰

نکته قابل تذکر:

متولدین1383 الی 1385  در زمره گروه سنی 7تا9سال می باشند

و

متولدین1380 الی 1382 در زمره گروه سنی 9تا12سال می باشند

تهیه وتنظیم برنامه:

محمود عباسی

محمود عباسی                    Mahmoud Abbasi
اولین مدرس و داور بین المللی ژیمناستیک هنری گلستان first Teacher and International Judge Artistic Gymnastic from i.r.iran- golestan
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :كدهای جاوا وبلاگ

قالب وبلاگ